Πώς θα βελτιώσω τον εαυτό μου και την επιχείρηση μου

Μια επιχείρηση γεννιέται, μεγαλώνει, ωριμάζει και κάποια στιγμή “πεθαίνει”, διαγράφοντας τον ίδιο κύκλο ζωής όπως και ένας άνθρωπος. Ο κύκλος ζωής της επιχείρησης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εξωτερικό περιβάλλον και τον τρόπο που διαχειρίζεται το εσωτερικό περιβάλλον της. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε άνθρωπος δίνει ένα συνεχή αγώνα να ανταπεξέλθει…