Φτάσε στην κορυφή εξελίσσοντας την επιχείρηση σου

Φτάσε στην κορυφή εξελίσσοντας την επιχείρηση σου Γράφει ο Θέμης Αξιώτης Τα πάντα ρει…είναι η πιο χαρακτηριστική φράση που εξέφρασε ο φιλόσοφος Ηράκλειτος. Με αυτό εννοούσε ότι η διαρκής κίνηση και αλλαγή αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της πραγματικότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ποταμό που παραμένει ίδιος, ενώ το νερό που κυλάει μέσα του αλλάζει…